lördag 17 april 2021

Svenska Investmentbolag

För inte allt för många år sedan brukade man tala varmt om Investmentbolagens rabatter och hur man ibland kunde köpa 1 krona för 80 öre eller mindre. 
Idag är det faktiskt det omvända där 1 krona nästan kan kosta  1,5 kronor för vissa investmentbolag. 

Hur har det blivit såhär? 

Investmentbolagen har en historik av att slå sina jämförelseindex över tid, vilket tidigare inte har fått så mycket uppmärksamhet. 
Men i takt med att fler söker information på nätet och får tillgång till fantastiska poddar och videoklipp på youtube så har gemene investerare fått upp sina ögon för investmentbolagen och dess förträfflighet. 

Ökat intresse för bl.a Svolder

Exempel på detta är investmentbolaget Svolder som i sin bokslutskommuniké för år 12/13 skriver att man hade 8000 aktieägare. 
Detta att jämföra med år 19/20:s motsvarighet där antalet ägare då var 36 200st, vilket är ett markant lyft från tidigare år. 

Som investmentbolagskramare själv så tycker jag att utveckling är positiv, det är bra att allt mer privat kapital söker sig till våra välskötta investmentbolag som sådant. 
Supply & demand

Då noterade aktier handlas på börser där supply & demand råder så trycks populära aktier upp och vice versa ner. 
Det gör att investerare är villiga att betala en premie för att få bli aktieägare i dessa populära tillgångsslag medan utbombade aktier ofta handlas till rabatter. 

Så när en aktie handlas till premier så är det för att efterfrågan på dessa aktier är högre än tillgången. 
Befintliga aktieägarna är inte beredda att sälja sina aktier om dom inte får mer betalt än underliggande värde, det gör att aktiekurserna handlas över sitt substansvärde. 

Det som också bör tilläggas är att just investmentbolag kontrolleras till stor del av några få familjer som sitter på majoriteten av kapitalet/rösterna eller både och. 
Det gör att free floaten i många fall är mycket liten jämfört med många andra bolag. 
Exempelvis så äger familjen Douglas nästan 3/4 av samtliga aktier i investmentbolaget Latour. 

Substansvärde

Generellt sett kan man säga att bolag som värderas på substansvärde kan till viss del värderas genom  rabatter/premier. 
I denna kategori tillhör fastighetsbolag och investmentbolag (oftast). 

Svårigheten för investerare är att förstå hur dessa värden rör sig mellan kvartalen, därför brukar några av dom mindre investmentbolagen rapportera sina substansvärden löpande genom pressmeddelanden. 
Exempel på detta är Svolder som varje måndag rapporterar sitt senaste substansvärde. 
Öresund rapporterar månadsvis. 

Självfallet kan man göra sina egna bedömningar och uträkningar då många av investmentbolagens innehav är noterade på dom nordiska börserna, med några få undantag. 

Annars finns det en kanonbra sida som gör denna analys åt dig: 

http://ibindex.se/ibi/#/index

Onoterade bolag

Det är framförallt onoterade bolag som marknaden har mycket svårt att värdera. 
Exempel på dessa var när Investorägda EQT var onoterat, då handlades Investor till en betydligt högre rabatt än idag för att Investor hade svårt att synliggöra dessa värden i EQT i en onoterad miljö. 

Men när EQT noterades på börsen så drog värderingen iväg för EQT, och dess fulla kurspotential kunde äntligen synliggöras i realtid på Stockholmsbörsen och parallellt i Investors substansvärde. 
Numera Handlas Investor till en mycket låg rabatt med historiskta mått mätt. 

Likviditetsrabatt

Om ett investmentbolag skulle besluta sig för att likvidera samtliga tillgångar, skulle då bolaget få ut fulla priset för sina rapporterade tillgångar? 

Om svaret är nej, borde investmentbolag handlas till en viss rabatt.
Om svaret är ja och dessutom att bolaget kan få ut mer pengar än befintlig värdering bör bolaget  handlas till en premie. 

Asset Management som slår index

Investmentbolag och dess investerarteam som gång på gång slår index och dessutom kraftigt "borde" belönas till en liten premie enligt min subjektiva åsikt, däremot är det svårt att bedöma vad som är rimligt. 

I skrivande stund har jag valt att behålla mina Bure aktier trots en vansinnigt hög premie, men då jag tror starkt på ledningens återkommande framgångar att skapa aktieägarvärde så har jag kvar dessa aktier i portföljen. 
Däremot har jag sålt mina Latouraktier som i skrivande stund handlas till en liknande premie som Bure. 
Det man dock får tänka på är att Latour är ett betydligt större bolag sett till EK, därmed är det dom stora talens lag som borde lagga dess framtida tillväxt jämfört med det mindre investmentbolaget Bure. 
Bure har ju även en joker i form av en noterad SPAC som kan bli väldigt intressant, som potentiellt kan tillföra mycket värde om det förhandlas korrekt vid vigseln. 

Onoterade "kassakor"

Dom flesta investmentbolag MÅSTE av skatteskäl dela ut samtliga erhållna utdelningar minus förvaltningskostnader för att gynnas av diverse skattelättnader. 
Av den anledningen är det klokt för investmentbolagen att äga onoterade bolag som inte delar ut några pengar till investmentbolaget, utan behåller dessa inom "moderbolaget".
Den formen tillåter Investmentbolagen att fortsätta att förvärva nya dotterbolag genom exempelvis ett Patricia Industries som Investor äger.

Ber om ursäkt om detta är lite snurrigt, men exempel på dessa är Latour Industries (Latour), Patricia Industries (Investor). 
Investor kunde exempelvis köpa Piab genom Patricia Industries istället för att direktäga bolaget. Av den anledningen kan Patricia Industries erhålla framtida utdelningar från Piab utan att dessa direkt måste skickas vidare till Investor och slutligen Investors aktieägare. 

Fördelen med att äga onoterade kassakor har till stor del alltså med utdelningen att göra och möjligheten att investera i nya bolag utan att behöva genomföra nyemission eller belåna sig för att få fram likvida medel. 
Det skapar ett kretslopp för nya investerings som finansieras av befintliga dotterbolags kassaflöden. 

Förvaltningskostnader

Det är lätt att tro att det är gratis att äga ett investmentbolag och det är det nästan...
Men Investmentbolagen har faktiskt förvaltningskostnader likt fonder. 

Exempelvis kostade det aktieägarna 531 miljoner SEK att driva Investors verksamhet 2020, vilket då motsvarande ca 10 baspunkter mot det justerade substansvärdet vid rapporteringstillfället.  

Summa summarum, värt att kolla upp, men generellt sett är det peanuts för dom större bolagen och en kostnad som knappt påverkar aktieägarna. 

Sålt Svolder och minskat belåning
Portföljsvärde 2021-04-17:
Avanza: 1 729 812
Nordea: 422 462


I veckan tog jag ett större beslut att släppa större delen av mitt kvarvarande innehav i Svolder till en premie om 20%. För er som har följt bloggen under en tid känner till att Svolder har varit mitt största innehav en gång i tiden, men jag har med tiden halverat innehavet i några vändor av olika anledningar.
Jag har dock kvar 30st Svolder B i min Nordea portfölj. 
Även Latour har helt fått lämna portföljen där jag ser en begränsad uppsida i och med dagens premiumvärdering. 
Även Latour har varit mitt största innehav, men där jag successivt har minskat med åren. 

Sålt:

-462 Svolder B
-69 Latour B


Köpt:

120 Öresund
120 Enad Global 7
175 Teqnion
20 Corsair Gaming
4  Paypal
100 Stillfront Group
650 Samhällsbyggnadsbolaget B


Min skuldsättning har i och med dessa transaktioner minskat från strax över 3% ner till 0,8%.

Milstolpe uppnådd

I veckan värderades även portföljen över 2,1 MSEK för första gången exklusive belåning och är på god väg att nå 2,2 MSEK i denna takt. 


Kommentarer om köpen

Öresund samt SBB är value-case där jag ser en uppsida i asset management, samtidigt som båda bolagen erbjuder en attraktiv yield. I SBB:s fall så bygger man bokstavligen upp sitt egna kapital, och har även varit transaktionsintensiv under åren, och däremed byggt upp ett enormt fastighetsbestånd med Svenska mått mätt. 

Teqnion är ett litet bolag med ca 15 år på nacken med vad jag bedömer en väldigt ödmjuk men framåtlutad VD och storägare, Johan Steene. Personligen fick jag möjlighet att förvärva aktier i Teqnion extremt billigt över marknaden då bolaget kom med en överraskande vinstvarning väldigt kort inpå sin börsnotering som marknaden inte uppskattade. 
Min förhoppning är att Teqnion och dess ledning kommer bygga något väsentligt större med tiden. 
Peers inom denna sektor är Indutrade, Lifco, Lagercrantz. Utvecklingen för dessa bolag har varit mer än väl, så om Teqnion kan uppnå samma resultat kommer detta bli väldigt bra på sikt. 

Största risken som jag ser med bolaget är att exponeringen mot Sverige fortfarande är stor, samt att dotterbolagen fortarande är "få".

söndag 11 april 2021

Andra miljonen uppnådd och en flytt till Avanza är avklarad


Portföljsvärde 2021-04-11:
Avanza: 1 679 747
Nordea: 407 636

Milstolpe #2 uppnådd

I måndags stängde portföljerna för första gången över 2 miljoner SEK vilket är en stor milstolpe för mig.
Inte minst för att man har marginal till första miljonen om marknaden skulle börja vika nedåt, men även att det kanske inte var tur första gången? 

500 000     [2018-09-20]
600 000     [2019-02-27]
700 000     [2019-04-01]
800 000     [2019-06-10]
900 000     [2019-11-06]
1 000 000  [2019-12-16]
1 300 000  [2020-07-19]
1 400 000  [2020-08-05]
1 500 000  [2020-09-01]
1 600 000  [2020-10-05]
1 700 000  [2020-11-09]
1 800 000  [2021-02-02]
1 900 000  [2021-02-12]
2 000 000  [2021-04-05]
2 100 000 

Nästa mål är 2,1 MSEK vilket kommer uppnås snart i denna takt om man skall vara en optimist. 

Det som är anmärkningsvärt är hur snabbt denna resa ändå har utvecklat sig, trots många innehav i portföljerna men även med tanke på hur volatil marknaden har varit dom senaste 13 månaderna. 

Flytt av ISK till Avanza från Nordea

Under Q1:an flyttade jag min största ISK portfölj över till Avanza.
Anledningen är egentligen endast för att få tillgång till schyssta grafer och lite bättre koll på mina innehav då Nordeas plattform är kass på den fronten. 

Diversifiering

Många tar för givet att diversifiering är något som är dåligt, speciellt om man skall uppnå hög avkastning.
Även Warren Buffett som är mångas förebild har även sagt följande:

"Diversification is a protection against ignorance," Buffett once said. "[It] makes very little sense for those who know what they're doing."

Då många följer Buffett slaviskt så är det lätt att man får uppfattningen att man är bättre än genomsnittsinvesteraren och bör därför har få innehav likt Warren.

Eftersom jag anser mig fortfarande vara en novis på aktier och stockpiking så har jag valt att ha ganska många bolag i portföljerna. 
  
I skrivande stund har jag 35st bolag, förvisso med olika vikt men ändå. 

Att äga aktier i många olika bolag och branscher är ett sätt att skydda mina tillgångar mot risk. 
I många fall behöver jag inte ens bevaka bolagen då jag vet att dess ägare och ledning är säkra kort.

Exempel på dessa är:

Investor
Alphabet
Microsoft
Bure
Brookfield Asset Management 
Apple
Facebook
Embracer

Ledning, ägare och jag har alla gemensamma mål i dessa bolag, att öka omsättning, vinst och ta marknadsandelar. 
Därför kan jag sova lugnt då majoriteten av mina bolag är som dessa ovan. 

Däremot kikar jag lite extra på mina wildcards. 

Exempel på bolag som jag bevakar frekvent:

Teqnion
Prosus
Alibaba
Fortnox
Kambi
Evolution
Corsair

Anledningen varför jag bevakar dessa lite extra är inte för att dom på något sätt skulle vara sämre än kategorin ovan, utan snarare att dessa har osäkrare marknadsandelar eller verkar i branscher som kan regleras hårdare än andra etc. 
Exempelvis så har Alibaba en dominerande marknadsposition, men där är det politiska risker som väger tungt vad gäller monopolställning & yttrandefrihet. 
Samma sak kan sägas om Tencent som delägs av Prosus som är som en Kinesisk techfond med utländska intressen. 


Sammanfattningsvis känner jag att diversifiering blir viktigare ju större portföljen växer.
Jag förstår helt och hållet charmen i att ha en fokuserad portfölj, men det är helt enkelt inte för mig.

Tankar framåt

Min plan är att fylla på i dom bolag jag redan äger, samt krydda med några fler kvartalsutdelande bolag
Utdelningarna för 2020 lyser rejält med sin frånvaro då en stor del av portföljen utgörs av bolag som inte delar ut några pengar till sina aktieägare.

Jag har även varit ganska passiv på bloggfronten, så några fler inlägg i framtiden vore inte fel att få ihop heller.lördag 9 januari 2021

2021 Börsvecka 1, fyllt på i Prosus och Stillfront

 


Portföljsvärde 2021-01-09:
Nordea: 1 412 710
Avanza: 338 911

Veckans transaktioner

Sålt:
13 Datadog
55 AAK

Köpt:
5   Prosus N.V.
79 Stillfront Group

Cash:
~9000 SEK

Utdelningar:
Klövern: 270,4 SEK
SBB: 143,4 SEK
Brookfield Asset Management: 149,28 SEK


Det var några veckor sedan mitt senaste blogginlägg och jag ber om ursäkt för den dåliga frekvensen men ibland så har man ingen vidare inspiration att skriva något och då är det bättre att låta bli. 

I veckan så tog jag beslutet att slänga ut resten av AAK, primärt av värderingsskäl. Bolaget är fortfarande relativt högt värderat och handlas till en låg yield. Tillväxten på översta raden har varit negativ i spåren av pandemin och lär sannolikt fortsätta vara så kommande kvartal. 
Av den anledningen har jag valt att allokera om detta innehav till Prosus/Stillfront som har varit tydliga vinnare hittils i pandemin.
 
Även Datadog kastades ut, men primärt för att jag känner att jag inte riktigt förstår bolaget och har ingen vidare ork att sätta mig in i det just nu.

Båda innehaven såldes till en fin vinst och dom lär säkerligen tugga på även utanför min portfölj framgent. 

Valutor
USD/CAD och Euron har försvagats dom senaste månaderna mot SEK:en vilket gör att det är än mer lukrativt nu än förr att exponera sig mot dessa valutor om man tror på en kommande förstärkning i dessa valutor mot SEK:en. 

Min personliga exponering mot utländska valutor är följande:

29% USD
3,9% EUR
2,8% CAD

Mitt mål under föregående år var att försöka öka exponeringen mot andra valutor än SEK:en, och ovan  är resultatet av det målet. 
Tanken är även att enbart försöka köpa i bolag som är svåra att få exponering mot på hemmamarknaden som exempelvis Alibaba eller Apple. 
Det vill säga teknikjättar som har "monopolställning" och "moats".  


lördag 10 oktober 2020

Börsvecka 41, ökat smått i Embracer & Enad 7. Ny milstolpe uppnådd: 1,6 MSEK


Portföljsvärde 2020-10-10
Nordea: 1 345 874
Avanza: 275 253

Köpt

12st Embracer
8st  Enad Global 7

Sålt

-


Börsvecka 41 har till stor del handlat om Embracer och Evolution gaming för mig.
Embracer har tagit in ca 5,8 miljarder SEK i en nyemission. Köpet gjordes till en rabatt om ca 7 procent och kursen föll kraftigt på nyheten. 
Jag passade på att fiska upp 12st aktier då, och idag står aktien högre än vid emissionen. 

Gällande Evolution gaming så har bolaget landat ett avtal med William Hill i USA där man ska leverera livecasinolösningar till bettingjätten. 
Partnerskapet skall gälla i hela USA och inleds i New Jersey.
Detta gillade marknaden och skjutsade upp Evolution Gaming med nästan 7 procent i fredags. 

Ny milstolpe uppnådd

I måndags så värderades portföljen för första gången över 1,6 miljoner SEK vilket är helt ofartbart. 
Det är en milstolpe som känns helt overklig just nu med hänsyn till hur mycket negativt sentiment som fortfarande präglar aktiemarknaden pga Covid-19. 


För lite drygt 2 år sedan var min portfölj värderad till 500 000 SEK.
I mars var min portfölj värderad runt 800 000 SEK pga Covid-19 för att sätta det i perspektiv hur snabbt det kan svänga. 


söndag 4 oktober 2020

Börsvecka 40, städning.Portföljsvärde 2020-10-04:
Nordea: 1 309 382 SEK
Avanza: 265 030 SEK

Köpt:

1st Evolution Gaming Group 
1st Facebook
320st Enad Global 7 *nytt innehav*

Sålt:

28st AAK
14st Byggmästare Ahlström
55st Lagercrantz

Den stora förändringen är att jag har kastat ut 3st bolag helt från Avanza portföljen, AAK, Bygmästar... samt Lagercrantz. 
Istället har 320st Enad Global 7 köps in. 
Tanken är att min Avanza portfölj ska ha större riskprofil än vad min Nordea portfölj har. 
Anledningen är att jag vill ha en högre avkastning, och då måste man tyvärr ta en större risk, däremot är portföljen fortfarande obelånad trots att det var en stor anledning till att jag startade upp kontot hos Avanza. 

Nåväl...

EG7

Gällande Enad Global 7 så har jag haft en del tur med tajmingen (än så länge). 
Mina aktier är upp ca 21 procent efter mina första köp, vilket är ganska ovanligt. 
Vanligtvis brukar nya innehav gå ner kraftigt. 

Den största anledningen till varför jag har vågat att gå in i detta lilla bolag är för att både Creades och TIN nyligen gick in som investerare i den senaste kapitalrundan, vilket är otroligt tryggt. 
Självklart är inte det någon garanti för att bolaget kommer prestera bättre, men det ger en viss trygghet att EG7 har lyckats attrahera institutionellt kapital så här tidigt. 

Hela selling pointen med EG7 är att det skall efterlikna både Embracer samt Stillfront.
I korta drag är det ett förvärvsbolag som skall förvärva andra spelbolag till låga multiplar och erbjuda bolagen i gruppen en gemensam plattform inom distribution samt marketing. 

Innehavet utgör dock bara 1,5 procent av mitt totala kapital och är absolut inget köpråd till någon av mina läsare, snarare tvärtom! 


Utvecklingen so far...Risktagandet i min Avanzaportfölj är något högre än i min Nordeaväska och det har visats sig tydligt i avkastningen. 
Volaliteten är därmed även högre som ni ser, vilket innebar att i mars i år var det extra blodigt i Avanzaväskan. 
En annan stor skillnad är att nyinsättningar primärt enkom görs hos Avanza medan Nordea väskan växer organiskt. Det hjälper såklart också till...

Dom 3 största innehaven i Avanzaväskan är dessa:

1. Enad Global 7
2. Nvidia Corp.
3. Bure Equity


Peace 

fredag 25 september 2020

Börsvecka 38, köpt några Addlife & Teqnion, Svolder Q4 mm.


Portföljsvärde 2020-09-19:
Nordea: 1 274 371
Avanza: 247 122

Köpt i veckan:

7 Addlife
30 Teqnion

Teknikjättarna Apple, Facebook, Amazon m.fl har haft en tuff vecka. 
Det som höjer portföljsvärdet denna vecka är bl.a investmentbolagen Bure & Svolder, där båda stängde på ATH i fredags. 

Svenska Investmentbolag

För inte allt för många år sedan brukade man tala varmt om Investmentbolagens rabatter och hur man ibland kunde köpa 1 krona för 80 öre ell...