fredag 19 maj 2023

Atlas Copco fyller ett vakuum

 

Översikt

 • Introduktion
 • Första kvartalet 2023 i korthet
 • Marknadsutveckling
 • Kassaflödet
 • Serviceaffären
 • Risker
 • Vad säger ägarna om Atlas Copco
 • SammanfattningIntroduktion

Jag har aldrig tidigare skrivit ett blogginlägg som specifikt handlar om Atlas Copco, däremot vill jag inleda inlägget med att jag både är direkt och indirekt exponerad mot Atlas Copco då jag äger aktier i bolaget och via andra bolag som har Atlas Copco i sin portfölj.

Min förhoppning med inlägget är att du som läsare ska få en lite djupare insikt i bolaget mer än bara att kika på P/E-värdet och direktavkastning hos din mäklare, men också för att bygga en förståelse kring varför Atlas Copcos affärsmodell är så "stark".

Atlas Copco handlas på Stockholmbörsen under kortnamnet STO: ATCO.a / STO: ATCO.b

VD: Mats Rahmström
Börsvärde: 716 382,8 MSEK
Antal aktier: 4 868 385 154 st (inkl. A, B)

Om man köpte aktier för 10 år sedan har man fått åtnjuta följande:

 • Totalavkastning: 846,7%
 • Avkastning exkl. återlagd utdelning: 247,9%
 • CAGR inkl. återlagd utdelning: 25,19%
 • CAGR exkl. återlagd utdelning: 13,27%Första kvartalet 2023 i korthet

 • Orderingången ökade 18% till MSEK 47 707 (40 379), en organisk ökning med 5%
 • Intäkterna ökade 32% till MSEK 39 861 (30 086), en organisk ökning med 18%
 • Rörelseresultat nådde MSEK 8 699 (6 749), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (22.4)
  ─ Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 8 663 (6 525),
  vilket motsvarar en marginal på 21.7% (21.7)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 8 655 (6 671)
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.34 (1.07, justerat för aktiesplit)
 • Operativt kassaflöde om MSEK 4 948 (2 400)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (27)

Atlas Copco levererade ett starkt första kvartal i en orolig värld där det mesta såg bra ut, det enda som var en besvikelse jämfört med jämförelsekvartalet var om möjligt rörelsemarginalen som sjönk 0,6%.

Bolaget aviserar även att marknadsutsikterna kommande kvartal kommer kvarstå på dessa nivåer, vilket bäddar för lite trygghet hos aktieägarna.

Marknadsutveckling

Management skriver att den övergripande efterfrågan på bolagets produkter & tjänster var fortsatt stark.
Den starka orderingången verkar även har överraskat managements förväntningar positivt.
Ska man säga något negativt så var det varförallt vakuumutrustning till halvledarindustrin som minskade kraftigt.

Det som framförallt driver på orderingången är efterfrågan för industriella monterings- och visionslösningar för kunder med produktion inom elfordon.

Om vi kikar på den geografiska orderingången för bolaget så visar dom oss en god utveckling i samtliga områden där Afrika/Mellanöstern var särskilt starkt med en ökning om 21%.

Dock var det svagare utveckling i Asien/Oceanien, kanske kopplat till att väst vill göra sig mindre beroende av chiptillverkningen i just Asien, vilket förmoligen skickar en del av orderingången över till bl.a Nordamerika och Europa.

Tittar vi på försäljningsbryggan nedan så berättar tyvärr inte Atlas Copco för läsarna hur stor del av försäljningstillväxten som var i form av volym, pris utan man får helt enkelt gissa sig till att det var en mix mellan lite allt möjligt.

Vi ser framförallt en medvind i valuta som svarar för den största delen i ökningen av orderingången med sina 7%.

Atlas Copcos ledning har under många år arbetat fram en god geografisk spridning mellan dom olika kontinenterna.

Det är egentligen bara Afrika/Mellanöstern samt Sydamerika som laggar efter, men det är inget ovanligt för industribolag som Atlasc Copco då liten till ingen industri finns i dessa länder som efterfrågar den typ utav högteknologiska utrustning som våra Svenska bolag tillverkar.
Detta är förmodligen mest driver utav pris, man har inte råd att investera i förstklassiga produkter.Kassaflödet

Tittar vi på kassaflödet så ser det riktigt fint ut.

Kassaflödet har stärkts kraftigt pga en ökning av rörelseresultat med 28,9% YoY.

Man genererar 6 mdr i nettokassaflöde från den löpande verksamheten och har ett sammanlagt CAPEX på 1,3 mdr, vilket innebär att det fria kassaflödet för aktieägarnas räkning i kvartalet var 4,7 mdr.

Man ska dock komma ihåg att 11,2 mdr SEK i fritt kassaflöde behövs genereras under året för att åminstone klara samma utdelning som för räkenskapsåret 2022.Serviceaffären

The golden goose

Dom allra flesta bolag vill ha löpande intäkter, dvs intäkter som man inte behöver jaga varje dag, månad eller år.
Löpande intäkter kan exempelvis ske via servicekontrakt.

I Atlas Copcos fall kan det innebära att kunden skickar sina defekta skruvdragare på service hos en Atlas Copco-anläggning, eller att servicetekniker för Atlas Copcos räkning åker ut till sina kunder och servar eller lagar kompressorer som löpande behöver förebyggande underhåll eller som har havererat.

Atlas Copco säljer även reservdelar till kunder som hellre servar produkterna själva.

Tack vare att Atlas Copcos produkter förmodligen kostar en hel del pengar så ser kunderna en ekonomisk fördel med att hellre reparera produkterna än att behöva köpa nya produkter.
Det innebär att Atlas Copco kan tjäna stora pengar på sin service-del av affären.

Nedan kan ni se att service inom varje område står för en stor del av intäkterna varje kvartal och är därmed en oherhört viktig del av Atlas Copcos affär.

Man kan nästan jämföra detta med mjukvarubolagens abonnemangsupplägg, där man inte bara säljer mjukvaran utan får betalt för den löpande över produktens livslängd.Service-affären kommer sannolikt öka i procentuell-andel vid en lågkonjuktur där kunderna håller i plånboken men tvingas att laga sin utrustning för att undvika produktionsstopp, vilket "kan" innebära att Atlas Copcos intäkter påverkas mindre vid ett försäljningstapp av nyförsäljning.

Risker

Enligt min åsikt så ser aktien ganska dyr ut på dessa nivåer.
Dagen till ära så handlas exempelvis b-aktien på 137,6 kronor och kommer sannolikt stänga på den högsta kursen i bolagets historia.

Även om orderingången ser starkt ut så är det svårt att bedöma om högkonjunkturen hos dom producerande bolagen kommer hålla i sig.

Svenska industribolag med internationell försäljning har haft medvind vad gäller valutavinster under många kvartal i rad sett till en stark dollar och Euro mot den svenska kronan. Det råder inga tvivel om att vändningen någon gång kommer, frågan är bara när?

Kraftigt ökade räntor må vara bakom oss, men vi lever fortfarande med en ränta som var betydligt högre för några månader sedan. Det innebär att Atlas Copcos räntekostnader kommer öka, även om bolaget är modest belånat i skrivande stund.

Vad säger ägarna om Atlas Copco

Ibland kan det vara klokt att kika vad ägarna tycker om bolaget, i fallet med Atlas Copco har vi turen att vi kan läsa om bolaget hos huvudägaren Investor AB, som äger mer än en femtedel av rösterna i bolaget.

Vidare har Investor både ordförandeposten och en styrelsemedlem, så totalt 2 personer från huvudägaren är representerade i ledningen hos Atlas Copco.

Från Investor AB:s årsrapport 2022:

 • Atlas Copco har ledande marknadspositioner inom
  attraktiva industrisegment med god tillväxtpotential.
  Den operationella effektiviteten är stark, med stöd av
  den decentraliserade organisationen.
 • Under 2022 rapporterade Atlas Copco rekordhög orderingång, omsättning och lönsamhet, samtidigt som företaget
  fortsatte att investera i framtida tillväxt.
 • Fokus för framtida värdeskapande: Fortsatt lönsam tillväxt,
  fortsatta investeringar i innovation och digitalisering inom
  samtliga affärsområden
Investor AB:s syn på bolaget

Sammanfattning

Oavsett hur man ser kring bolagets nuvarande värdering så är bolaget ett av börsens allra bäst presterande bolag över tid.

Som jag skrev inledningsvis i inlägget så har aktieägarna som har återlagt sin utdelning i bolaget fått åtnjuta en årlig avkastning dom senaste åren om 25% dom senaste 10 åren, vilket är otroligt bra.

Men pga bolagets fantastiska utveckling så har börsen prisatt bolaget med en premie på sistone, vilket såklart spär på den årliga utvecklingen sett till pris av aktien.

Sammanfattningsvis tycker jag bolaget är underbart för att använda Warren Buffetts termonologi, men så även priset i detta fall vilket innebär att jag har svårt att säga att bolaget är köpvärt då jag själv har avvaktat.

Däremot så tror jag fortfarande på att den underliggande affären kommer fortsätta att leverera, speciellt med hänsyn till vad som lyftes fram i den alla senaste kvartalsrapporten. 

söndag 14 maj 2023

Varför man inte ska bry sig om aktiekursen

 


Under börsåren 2008 / 2009 så sjönk Hexagons aktie rejält och dess aktieägare fick se sina aktier falla med mer än 70 procent från toppen.

Privata affärer

Så här skrev Hexagons enskilt största ägare i sin årsredovisning om bolaget:

Marknaden har bedömt att bolagets skuldsättning skulle hindra dess fortsatta tillväxt. Vi gör en annan bedömning och anser att bolagets starka position
på den globala marknaden för mätteknologi består och
att bolaget kommer att fortsätta att utvecklas bra även
under kommande år. Vi är övertygade om att bolaget
kommer gå stärkt ur den lågkonjunktur vi nu upplever.

MSAB, årsredovisningen 2009

Det är väldigt lätt som aktieägare att bli ängslig när ens aktier går ner kraftigt.
Man kanske vill ta hem en vinst eller bevara det kapital som faktiskt kan ”räddas”.

there’s nothing that changes sentiment like price

Ett vanligt misstag är att man säljer pga oro i marknaden, ofta påhejat av media som ofta brukar skriva alltför negativa artiklar eller alltför positiva artiklar om bolaget man äger.

Låt säga att man sålde Hexagon någonstans i bottenträsket i janauri i början av 2009, då har man ”missat” ca 3171% i avkastning fram tills idag.

Få andra bolag har presterat så väl på börsen som Hexagon AB sedan förra finanskrisen.

Varför har vi så svårt att vara långsiktiga i våra innehav?

Warren Buffett ska ha sagt att om man inte är villig att äga aktien i 10 år så ska man inte ens fundera på att äga aktien under 10 minuter.

Warren Buffetts parhäst Charlie Munger säger bl.a så här:

Världen är fylld av dåraktiga spelare och dom kommer inte prestera lika bra som dom tålmodiga investerarna

Charlie Munger

Det svåra med aktier är att vi påverkas av andra.

Vi är flockdjur och vill gärna inte äga bolag som det skrivs negativa artiklar om eftersom vi själva inte vill bli associerade med negativitet.

Att jämför oss ofta med andra investerare, därmed har vi en alternativkostnad att ta hänsyn till.

Ett bra exempel var Apple Inc kring 2015 när Iphone försäljningen hade toppat, då skrevs det väldigt mycket negativa artiklar om att Apples storhetstid var över och att bolaget inte hade några framtidsutsikter längre.
Detta pga försäljningen då var starkt kopplat till hur många iPhones bolaget lyckades sälja.

Det man inte orkade lyfta fram var att servicedelen växte otroligt starkt under denna period, men man viftade bort detta eftersom servicedelen då utgjorde så liten del av bolagets totala affär.

Sedan dess har både försäljning, vinst och utdelning ökat för Apple Inc, det enda som har minskat är bolagets utomstående aktier som har blivit rejält färre till antalet tack vare kraftiga återköp.

Om ett bolag man äger därmed går ner i värde kraftigt bör man försöka bilda sig en uppfattning om det är något radikalt i bolaget som har förändrats eller ej.
Om faktan förändras så finns det ingen skam i att avyttra innehavet.

Om så är fallet bör man omedelbart agera, men om man fortfarande bedömer att bolaget är detsamma som vid tillfället man gjorde sin investering så får man lita på att management har läget under kontroll.

lördag 19 november 2022

The Walt Disney Company: Magin är över

 Sammanfattning

 • Disneys aktiekurs handlas på 2014-års nivåer

 • Disney Media and Entertainment Distribution tappar 91% av rörelseintäkterna samt minskar omsättning för kvartalet YoY

 • Disney Parks, Experience and Products återhämtar sig efter pandemin

 • Disney+ ökar antalet betalande kunder YoY med 39 procent

 • Omsättningenen för kvartalet och året växte 9 procent och 23 procent, respektive


2022-11-19

Börsvärde: 166 718,6 MUSD
Direktavkastning: 0%
Ticker: DIS
Marknadsplats: NYSE


Den 8:e november rapporterade The Walt Disney Company återigen en rapport som var en besvikelse både för aktieägarna men även investerare som var redo att kliva in med pengar. 

Men om vi börjar med dom positiva nyheterna så visar Disney att man fortfarande har en återhämtning från pandemiåren om vi kikar på första raden, där både omsättning för kvartalet och året växer kraftigt. 

Det är framförallt segmentet "Disney Parks, Experiences and Products" som växer, där omsätningen steg med mer än 36 procent year over year (YoY).
Rörelseintäkterna för detta område steg i ännu snabbare takt med över 100 procent från 640MUSD till 1514MUSD. 


Det som var en besikelse var "Disney Media and Entertainment Distribution" där omsättningen minskade med 3 procent och rörelseintätkterna minskade kraftigt med hela 91 procent och raderade ut i princip hela rörelseintäkten för segmentet YoY. 

Direct-to-Consumer
 Direct-to-Consumer segmentets omsättning steg 8 procent, men driftkostnaderna ökade med nästan 100 procent där Disney+ är den stora kostnadsboven. 
Disney+ stod i princip enkom för den ökade kostnaden skriver man i rapporten och det hade kunnat vara värre om inte ESPN+ hade kompenserat för detta med något förbättrat resultat. 

Management förväntar sig att Disney+ kommer vara lönsamt redan 2024, men investerare behöver såklart bedöma om man tror på detta eller ej. 
Det positiva för Disney+ är att man öka antalet betalande subscribers med 39 procent YoY till 164,2 miljoner användare. 
Att jämföra med Netflix som 223 miljoner subscribers. 

Kassaflödet

I dom gulmarkerade fälten så kan ni se Disneys kassaflöden rullande 12 månader.
En snabb överblick säger mig att bolaget är extremt dyrt om man ska värdera bolaget efter dess förmåga att generera kassaflöden.
Låt oss inte glömma att The Walt Disney Company har ett börsvärde om 166 miljarder dollar exklusive skulder, trots en nedgång om 41 procent YTD. 

Även om bolaget skulle halvera sitt börsvärde  från dessa nivåer så ser bolaget fruktansvärt dyrt ut om man inte lyckas öka kassaflödet "markant". 
För ett moget bolag som Disney så vill jag gärna se en FCF yield norr om 3,5 procent.
Så om bolagets marknadsvärde ska vara kvar på dessa nivåer behöver bolaget öka sitt fria kassaflöde 6x. 

Utdelning
Disney har ingen utdelning i dagsläget men har tidigare belönat sina aktierägare med utdelning.
Senast man betalade en utdelning var i slutet av 2019. 
Ponera att Disney skulle betala ut hela det fria kassaflödet på ca 1 miljard USD, så skulle bolaget handlas till en yield om 0,5 procent.

Slutsats
Magin är över för det klassiska mediabolaget, man har satsat på tok för hårt på icke kärnverksamhetskritiska områden såsom ESPN, Disney+, Hulu m.fl. 
Ett bolag som Disney borde istället fokusera på sina parker och skapande av filmer & serier än att konkurrera med Netflix, Amazon, Warner Media m.fl, som uppenbarligen är mycket bättre på att skapa streamingtjänster än Disney. 

Att Disneys aktiekurs har fallit tillbaka 8 år i tiden är ett kvitto på att aktiemarknaden är besvikna på management förmåga att driva bolaget. 
Lyckas man inte öka lönsamheten och framförallt kassaflödena kommande kvartal så är resan mot avgrunden lång. 
När ett bolag blir för spretigt så tappar management fokus på sina kärnverksamheter, och det är precis det som investerare vittnar om just nu i Disney. 

Veckans köp & sälj

 


Ännu en eventfull vecka med nya utspel från Akelius.
Nu är det klart att Castellum kommer pausa sin utdelning nästa år och som konsekvens har jag i princip halverat innehavet. 

Största anledningen är att det stormar för mycket kring bolaget, det är aldrig kul när man äger ett papper där det råder en ägarstrid eftersom småspararna ofta är förlorare. 

Som storägare tycker jag att man har ett ansvar att hantera interna strider just internt och inte gå ut i media och baktala ledning och övriga ägare likt Roger Akelius har gjort. 

Jag har även sålt ut mina sista få Nvidia aktier som låg kvar i min KF hos Nordea och ersatt dessa mot American Express Company. 

Köpt i veckan

10 Evolution
1 Christian Dior
1 Kering SA
284 Corem Property Group B
4 Microsoft Corp
5 Apple Inc
19 American Express Company

Sålt i veckan

20 Nvidia
575 Castellum

Mottagna utdelningar

Morgan Stanley: 753 SEK
Abbvie: 692 SEK


söndag 13 november 2022

Veckans köp & sälj

 


Även denna vecka har varit transaktionsrik. 
Det har blivit en hel del köp och sälj, med ett större fokus på utdelning och bra bolag och därmmed en del städning i portföljen.

Sålt under veckan:

47st Alphabet Inc Class C
20st JP Morgan Chase

Bank har gått väldigt starkt på sistone, och en kommande recession kan påverka bankens intjäningsförmåga.
I Portföljen så har jag sedan tidigare en hel del investmentbanker såsom JPM, MS, GS, BAC, så att litet minskade i JPM känns rimligt. JPM är fortsatt ett stort innehav i väskan. 

Jag har också valt att gå ur Alphabet helt denna vecka, sålde av majoriteten av min position innan Alphabets Q3 rapport, och valde nu att helt göra exit. 
Anledningen är många, men framförallt så tycker jag att dom är vårdslösa gällande sina kostnader. Man har inte tagit kostnadskontroll på allvar och fortsätter att anställa folk trots oroliga tider. 
Senast i veckan aviserade åtminstone Meta att dom skulle sparka 11k, men det har varit otroligt tyst från Alphabets sida gällande headcount. 
Till situation hör även att "stock-based compensation" har eskalerat något enormt hos Alphabet, där vederbörande äter upp en stor del av det fria kassaflödet och därmed påverkar aktieägarna. 
Så Alphabet fick lämna, jag välkomnar gärna bolaget i portföljen igen när management visar på allvar att man tar kostnadsökningar på allvar. 


Köpt i veckan

4 Addlife
1 Christian Dior SE
60 Corem Property B
65 EQT
1 Evolution
10 Fast. Balder
4 Kering SA
3 LVMH 
9 Nolato

Lejonparten av likviden har gått in i EQT, Kering & LVMH (Christan Dior)

Dom franska lyxbolagen handlas till dyra multiplar men är erkända high quality businesses med marknadsledade bruttomarginaler. 
Om man är orolig för inflation så är det bolag med höga bruttomarginaler man ska äga.
Anledningen är enkel, man har höga bruttomarginaler för att kunderna är villiga att betala ett högt pris för deras produkter. 
Det kan även innebära att man har lättare att höja priserna då kunderna är vana vid dyra prislappar. 


måndag 7 november 2022

Castellum aktier som kan vara till salu?

Roger Akelius förvärvade en större mängd aktier av Rutger Arnhult i fastighetsbolaget Castellum och blev därmed största ägare i Castellum för en kort tid sedan.

Nyligen så förvärvade han ytterligare ca 2 procent av aktierna i Castellum och ökar därmed sitt ägande och inflytande i bolaget. 
Roger äger just nu minst 12,15 procent av aktierna i Castellum. 

Spelet om makten har intensifierats minst sagt. 

Corem Property Group ägde enligt sin senaste rapport 8,88 miljoner aktier i Castellum, motsvarande 2,7 procent, vilket även bekräftas av Castellums Q3 rapport.
Utöver Corems ägande så har även Castellum återköpt egna aktier till en ägardel motsvarande ca 5 procent av bolaget. 


Det betyder att det finns ca 7,7 procent aktier i Castellum som Rutger Arnhult fortfarande har inflytande över utöver sitt direktägande. 

Det intressanta är vad som kommer hända med dessa aktier.

I Castellums fall så finns det några uppenbara alternativ:

-Sitta på händerna
-Makulera aktierna
-Ta in kapital

Min gissning är att Rutger tidigare ville konsolidera Castellum & Corem -bolagen, därav korsägandet.
Men nu när denna plan är satt ur spel av uppenbara anledningar så ökar chansen för att Roger blir en naturlig tagare av dessa aktier på något vis. 

Frågan är bara hur?

Till saken hör även att Rutger har varit väldigt tyst i sin kommunikation till aktiemarknaden, vilket får mig att tro att han har tappat lite av sin självkänsla och ambition, vilket är synd då jag gillar Rutger Arnhult. 

Domino's Pizza, belåning för tillväxt
Det nämns ofta hur fastighetsbolag har använt hög skuldsättning för att växa sina vinster i snabb takt, och det ligger en hel del substans i det.
Men det finns även andra bolag som har använt sig av skuldsättning för att växa sina vinster. 

Det pratas ju ofta om att Domino's Pizza var en bättre IPO än Alphabet sedan starten då det tidigare bolaget kom in på en billigare värdering än Alphabet (dåvarande Google). 

Men kikar man lite närmare på siffrorna hos Domino's Pizza och inte bara på aktiekursen så döljer sig en mörkare bild av hur bolagets finanser ser ut (enligt mitt tycke). 

Domino's Pizza Q3'22 rapport:

Market Cap (just nu): 12,39B 
Total long-term liabilities: 5,3B


Skulden sett till bolagets totala marknadsvärde är alltså nästan hälften.
Bolaget handlas även till ett P/E-tal om ca 28, vilket indikerar på att det inte är särskilt billigt heller. 

Kikar på kassaflödet så får man fram följande:

Purchases of common stock: 293M
Dividend: 80M

FCF: 280M

I kort betyder det att man måste finansiera sina återköp med ökad skuldsättning då det fria kassaflödet understiger återköp+utdelningsbeloppen. 

I en tid med höjda räntor och orolig marknad så tycker jag att Domino's Pizza ser överbelånat ut. 


Atlas Copco fyller ett vakuum

  Översikt Introduktion Första kvartalet 2023 i korthet Marknadsutveckling Kassaflödet Serviceaffären Risker V...