lördag 17 april 2021

Svenska Investmentbolag

För inte allt för många år sedan brukade man tala varmt om Investmentbolagens rabatter och hur man ibland kunde köpa 1 krona för 80 öre eller mindre. 
Idag är det faktiskt det omvända där 1 krona nästan kan kosta  1,5 kronor för vissa investmentbolag. 

Hur har det blivit såhär? 

Investmentbolagen har en historik av att slå sina jämförelseindex över tid, vilket tidigare inte har fått så mycket uppmärksamhet. 
Men i takt med att fler söker information på nätet och får tillgång till fantastiska poddar och videoklipp på youtube så har gemene investerare fått upp sina ögon för investmentbolagen och dess förträfflighet. 

Ökat intresse för bl.a Svolder

Exempel på detta är investmentbolaget Svolder som i sin bokslutskommuniké för år 12/13 skriver att man hade 8000 aktieägare. 
Detta att jämföra med år 19/20:s motsvarighet där antalet ägare då var 36 200st, vilket är ett markant lyft från tidigare år. 

Som investmentbolagskramare själv så tycker jag att utveckling är positiv, det är bra att allt mer privat kapital söker sig till våra välskötta investmentbolag som sådant. 
Supply & demand

Då noterade aktier handlas på börser där supply & demand råder så trycks populära aktier upp och vice versa ner. 
Det gör att investerare är villiga att betala en premie för att få bli aktieägare i dessa populära tillgångsslag medan utbombade aktier ofta handlas till rabatter. 

Så när en aktie handlas till premier så är det för att efterfrågan på dessa aktier är högre än tillgången. 
Befintliga aktieägarna är inte beredda att sälja sina aktier om dom inte får mer betalt än underliggande värde, det gör att aktiekurserna handlas över sitt substansvärde. 

Det som också bör tilläggas är att just investmentbolag kontrolleras till stor del av några få familjer som sitter på majoriteten av kapitalet/rösterna eller både och. 
Det gör att free floaten i många fall är mycket liten jämfört med många andra bolag. 
Exempelvis så äger familjen Douglas nästan 3/4 av samtliga aktier i investmentbolaget Latour. 

Substansvärde

Generellt sett kan man säga att bolag som värderas på substansvärde kan till viss del värderas genom  rabatter/premier. 
I denna kategori tillhör fastighetsbolag och investmentbolag (oftast). 

Svårigheten för investerare är att förstå hur dessa värden rör sig mellan kvartalen, därför brukar några av dom mindre investmentbolagen rapportera sina substansvärden löpande genom pressmeddelanden. 
Exempel på detta är Svolder som varje måndag rapporterar sitt senaste substansvärde. 
Öresund rapporterar månadsvis. 

Självfallet kan man göra sina egna bedömningar och uträkningar då många av investmentbolagens innehav är noterade på dom nordiska börserna, med några få undantag. 

Annars finns det en kanonbra sida som gör denna analys åt dig: 

http://ibindex.se/ibi/#/index

Onoterade bolag

Det är framförallt onoterade bolag som marknaden har mycket svårt att värdera. 
Exempel på dessa var när Investorägda EQT var onoterat, då handlades Investor till en betydligt högre rabatt än idag för att Investor hade svårt att synliggöra dessa värden i EQT i en onoterad miljö. 

Men när EQT noterades på börsen så drog värderingen iväg för EQT, och dess fulla kurspotential kunde äntligen synliggöras i realtid på Stockholmsbörsen och parallellt i Investors substansvärde. 
Numera Handlas Investor till en mycket låg rabatt med historiskta mått mätt. 

Likviditetsrabatt

Om ett investmentbolag skulle besluta sig för att likvidera samtliga tillgångar, skulle då bolaget få ut fulla priset för sina rapporterade tillgångar? 

Om svaret är nej, borde investmentbolag handlas till en viss rabatt.
Om svaret är ja och dessutom att bolaget kan få ut mer pengar än befintlig värdering bör bolaget  handlas till en premie. 

Asset Management som slår index

Investmentbolag och dess investerarteam som gång på gång slår index och dessutom kraftigt "borde" belönas till en liten premie enligt min subjektiva åsikt, däremot är det svårt att bedöma vad som är rimligt. 

I skrivande stund har jag valt att behålla mina Bure aktier trots en vansinnigt hög premie, men då jag tror starkt på ledningens återkommande framgångar att skapa aktieägarvärde så har jag kvar dessa aktier i portföljen. 
Däremot har jag sålt mina Latouraktier som i skrivande stund handlas till en liknande premie som Bure. 
Det man dock får tänka på är att Latour är ett betydligt större bolag sett till EK, därmed är det dom stora talens lag som borde lagga dess framtida tillväxt jämfört med det mindre investmentbolaget Bure. 
Bure har ju även en joker i form av en noterad SPAC som kan bli väldigt intressant, som potentiellt kan tillföra mycket värde om det förhandlas korrekt vid vigseln. 

Onoterade "kassakor"

Dom flesta investmentbolag MÅSTE av skatteskäl dela ut samtliga erhållna utdelningar minus förvaltningskostnader för att gynnas av diverse skattelättnader. 
Av den anledningen är det klokt för investmentbolagen att äga onoterade bolag som inte delar ut några pengar till investmentbolaget, utan behåller dessa inom "moderbolaget".
Den formen tillåter Investmentbolagen att fortsätta att förvärva nya dotterbolag genom exempelvis ett Patricia Industries som Investor äger.

Ber om ursäkt om detta är lite snurrigt, men exempel på dessa är Latour Industries (Latour), Patricia Industries (Investor). 
Investor kunde exempelvis köpa Piab genom Patricia Industries istället för att direktäga bolaget. Av den anledningen kan Patricia Industries erhålla framtida utdelningar från Piab utan att dessa direkt måste skickas vidare till Investor och slutligen Investors aktieägare. 

Fördelen med att äga onoterade kassakor har till stor del alltså med utdelningen att göra och möjligheten att investera i nya bolag utan att behöva genomföra nyemission eller belåna sig för att få fram likvida medel. 
Det skapar ett kretslopp för nya investerings som finansieras av befintliga dotterbolags kassaflöden. 

Förvaltningskostnader

Det är lätt att tro att det är gratis att äga ett investmentbolag och det är det nästan...
Men Investmentbolagen har faktiskt förvaltningskostnader likt fonder. 

Exempelvis kostade det aktieägarna 531 miljoner SEK att driva Investors verksamhet 2020, vilket då motsvarande ca 10 baspunkter mot det justerade substansvärdet vid rapporteringstillfället.  

Summa summarum, värt att kolla upp, men generellt sett är det peanuts för dom större bolagen och en kostnad som knappt påverkar aktieägarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Svenska Investmentbolag

För inte allt för många år sedan brukade man tala varmt om Investmentbolagens rabatter och hur man ibland kunde köpa 1 krona för 80 öre ell...