söndag 13 oktober 2019

Börsvecka 41, InvestmentbolagsrapporterBörsvecka 41 stänger på plus, vilket är välkommet. 

Under veckan har 2st investmentbolag rapporterat sina Q3 rapporter, Creades & Öresund. 

Inga köp eller säljtransaktioner har genomförts under veckan för min del. Creades


Kort och gott så har Creades avyttrat hela innehavet i Lindab, man har även minskat i Addnode. 

Det som är något anmärkningsvärt är att Creades sitter på en stor kassa relativt till sina investerade tillgångar. I runda slängar motsvarar dom likvida tillgångarna ca 1 253 MSEK eller 30,89 procent av dom totala tillgångarna. Förvisso skriver man att en del av dessa ligger placerade i Spiltan räntefond Sverige. (300MSEK för Q3)

Creades vd John Hedberg välkomnar den stora kassan och skriver i rapporten att den "ger ett skydd mot eventuella större marknadsnedgångar men även ger oss betydande kraft att handla då intressanta möjligheter uppstår".


Jag misstänker att Creades VD gillar Warren Buffett eftersom även BRK sitter med en stor kassa i skrivande stund. 


Avanza

Avanza utgör numera ca 28 procent av det investerade kapitalet, och är därmed Creades enskilt största innehav. Avanzas kurs är ner ca 12,8 procent exklusive utdelning YTD. 


Tillväxtresan i Avanza verkar primärt drivas av räntenettot, som jag förmodar är en direkt konsekvens av samarbetet med Stabelo. 

Enligt Q2:an så växte räntenettot med ca 35 procent. Detta kan jämföras med courtagenettot som växte med blygsamma 3 procent under samma period. Fortsätter tillväxten i denna takt så kommer räntenettot snart vara Avanzas primärta inkomstkälla, vilket är något förvånande med hänsyn till den korta period som Avanza har sysslat med detta. Öresund


Även Öresund sitter på en krigskassa motsvarande 514MSEK, men betydligt blygsammare än Creades kassa. 


Denna bild sammanfattar dom större transaktionerna för Q3:an:
Fabege


Det går inte att bortse från att Öresund gjorde en stor miss när man sålde av delar av sitt Fabege innehav, då Fabege har utvecklats otroligt bra YTD. 
Enligt 2018 Q4 rapport hade man 8 349 179st aktier. Idag har man 5 000 000st aktier.
Hade man behållit dom ursprungliga aktierna så hade Fabege innehavet varit värt 1 327 519 461‬ SEK. Vilket är betydligt mer än dagens 812MSEK. 

Naturligtvis är det lätt att vara efterklok, men det är en miss oavsett. 
Tackvare Fabege håller sig Öresund över ytan dom senaste kvartalen. 

Attendo


Här får vi verkligen hoppas att dessa aktier förvärvades till en stor rabbatt då tajmningen var förskräcklig. För övrigt kan man ifrågasätta hela branchsen. Jag ser verkligen inte uppsidan. 


Bulten


Också en fallande sten som sjunkit så mycket att innehavet inte längre är synligt i rapporten utan ingår numera under "övriga noterade värdepapper". Catena Media


Om någon undrar varför Öresund inte presterar särskilt väl jämfört med SIXRX så är en stor del av förklaringen innehavet i Catena Media.

Bolagets värdering har sjunkit med ca 53,52 procent YTD. 

Bodenholm flaggade nyligen upp sin ägarandel till 15,2 procent av kapitalet. Öresund har enligt senaste rapporten ca 8,9 procent. Så det verkar vara fler än Öresund som är förälskade i bolaget. 


Sedan 2018 har Öresund förvärvat ca 336 953st aktier i Catena och tror starkt på dess utveckling framgent. 


Öresund har också styrelserepresentation i form av Øystein Engebretsen, jag låter det vara osagt om $CTM är hans påhitt eller ej. Men vi aktieägare i Öresund får verkligen hoppas att dom har en plan här. Återköp av aktier


Öresund har återköpt 191 700st aktier under årets 3:e kvartal till ett GAV om 121 kronor per aktie, motsvarande 0,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. 

Detta motsvarar in runda slängar 23,2 MSEK.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

The Walt Disney Company: Magin är över

  Sammanfattning Disneys aktiekurs handlas på 2014-års nivåer Disney Media and Entertainment Distribution tappar 91% av rörelseintäkterna sa...