söndag 3 april 2022

Börsvecka 13

 Marsmånad är äntligen över, och därmed stängs även Q1’22.
För portföljen har det inte varit något roligt år, även om portföljen steg under veckan jämfört med föregående vecka.
Portföljen är i skrivande stund ner 15,18 procent YTD.

Köpt:

7 Nolato B
48 Fastator
12 Fabege
41 Corem Property Group B
3 Castellum

Många av börsens större fastighetsbolag handlas återigen till en hälsosam substansrabatt, vilket innebär att börsen har tagit höjd för ev. nedskrivningar.


Så här skriver dock Corem i sitt bokslut för 2022:

Bra förutsättningar för 2022
När de flesta pandemirelaterade restriktionerna nu har lyfts ser vi
med glädje hur återgången till arbetsplatserna kommer i gång på
allvar. Detta skapar goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning
i ekonomin, inklusive gynnsam efterfrågan på lokaler.
Stigande inflation, bland annat vad gäller energipriser, skapar en
viss osäkerhet. Uppgången i inflationen under 2021 kommer samtidigt
att ha en positiv effekt på hyresintäkterna då 84 procent av Corems
svenska hyresavtal är indexerade mot oktober månads konsumentprisindex (KPI), vilket steg med 2,8 procent. Detta innebär en positiv
effekt på hyresintäkterna om cirka 90 mkr under 2022.

Med det sagt så kommer många fastighetsbolag kunna höja sina hyror utan att dom behöver omförhandlas när räntan stiger. Och direktavkastningen på fastigheterna kan bli lite högre genom bl.a automatiska hyreshöjningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Börsvecka 13

  Marsmånad är äntligen över, och därmed stängs även Q1’22. För portföljen har det inte varit något roligt år, även om portföljen steg under...