söndag 30 september 2018

Inköp under September

September blev en ganska trevlig månad då jag mottog mycket pengar från min arbetsgivare genom övertid, lönehöjning etc. 
För överskottet blev det en hel del aktieköp.

Jag har också mottagit utdelning från Boeing på ca 106kr under månaden. Tyvärr finns inte möjligheten till "DRIP" genom Nordea, men jag slog till och köpte en hel andel i Boeing istället. 

Jag plockade även in AbbVie i portföljen igen som fanns med för några år sedan. 
Med facit i hand borde jag hållit på dessa istället för att ha sålt dom tidigare. Men nu passar jag på att köpa på dippen. 


Öresund   176st
Latour      75st
Svolder    62st
AbbVie    20st
Apple       3st
Boeing     1st


Svolder presenterade också sin årsrapport den 27:e September.

Länk till bokslutskommunikén 2017/2018


Man höjer utdelningen till 2,00 (1,63)  SEK per aktie. 
För mig innebär detta ca 600 mer kronor om året i utdelning från Svolder baserat på mina 1600 aktier.
Man har även ökat substansvärdet med 12,5%, inklusive reinvesterad utdelning.
Detta kan jämföras med SIX Return Index (SIXRX) som steg 9,23%, rullande 12 månaderna. 


Ulf Hedlundh, VD för Svolder AB. Den första miljonen, och varför det är viktigt att uppnå den snabbt.

“I don’t care what you have to do—if it means walking everywhere and not eating anything that wasn’t purchased with a coupon, find a way to ...